Stránka třídy 3. A

Zde najdete vše potřebné ke studiu a plnění úkolů, pokud máte nejasnosti, ozvěte se mi ..

Kontakt

Týden 16. 6.-22. 6. 2021

revision = opakování

16/6/2021 Wednesday = středa

corrections = opravy 

+ festivals

17/6/2021 Thursday= čtvrtek

Can you remember? = pamatuješ si?

p. 70-71 in PB

testování slovíček
ODEVZDÁVÁNÍ Activity book na známky

18/6/2021 Friday= pátek

Slovíčka UNIT 8

Slovíčka UNIT 7

Slovíčka UNIT 6

4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®

Týden 9. 6.-15. 6. 2021

revision = opakování

10/6/2021 Thursday= čtvrtek

opakovací testy  Lekce 4-8

p.96 úkol 1

4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®

p.97 úkol 1

4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®

p. 98 úkol 2

4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®
ODEVZDÁVÁNÍ activity book

11/6/2021 Friday= pátek

Přines si sešit na AJ

Slovíčka UNIT 8

Slovíčka UNIT 7

Slovíčka UNIT 6

Týden 2. 6.-8. 6. 2021

2/6/2021 Wednesday = středa

Rhyme time

4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®

vocabulary TEST popis

4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®
ODEVZDÁVÁNÍ activity book

3/6/2021 Thursday= čtvrtek

revision= opakování POPIS  a základní číslovky

numbers 1-12

4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®

prcvičování číslovek 1-10

4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®

 number family members

4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®

4/6/2021 Friday= pátek

Přines si sešit na AJ

psaní základních číslovek

4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®

TEST numbers

4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®

Slovíčka UNIT 8

Slovíčka UNIT 7

Slovíčka UNIT 6

Týden 26. 5.-1. 6. 2021

26/5/2021 Wednesday = středa

vocabulary TEST popis

REVISION:opakování
Popis a spojování
4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®
Who is who?
4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®
ODEVZDÁVÁNÍ activity book

27/5/2021 Thursday= čtvrtek

Greg´s email

28/5/2021 Friday= pátek

In the Britain

doplň obrázky tak jak jdou v písničce

4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®

numbers-11-20

4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®

Týden 19. 5.-25. 5. 2021

19/5/2021 Wednesday = středa

vocabulary TEST clothes = oblečení – řekni jaké vidíš oblečení na obrázku

p.  58 in PB
4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®
p.76 ex.1 in AB (vyber a nebo b)
4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®
ex. 2 p. 76 in AB  doplň
It’s too small! = Je to příliš malé! 
It’s too long! = Je to příliš dlouhé! 
It’s too shortl! = Je to příliš krátké! 
It’s too big! = Je to příliš velké! 
ODEVZDÁVÁNÍ activity book

20/5/2021 Thursday= čtvrtek

p. 59 WHOSE / hůs/ is it? = Čí je to?
4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®

Vybarvi a odpověz na otázky: p.77 ex.1 in AB

 1. Whose T-shirt is on the chair? = Čí tričko je na židli?
 2. What colour is Jack’s jumper?= Jakou barvu má Jackův svetr?
 3. What’s on Jack’s bed?= Co je na Jackové posteli?
 4. What colour is the book under the table?=  Jakou barvu má kniha pod stolem?
 5. What’s under the wardrobe? = Co je pod skříní?
 6.  Whose book is under the table? = Čí kniha je pod stolem?
 7. What colour are Jack’s shoes?= Jakou barvu mají boty Jacka?
 8. What colour is sock under the chair?= Jakou barvu má ponožka pod židlí?

21/5/2021 Friday= pátek

budeme potřebovat pravítko!

p. 60 in PB

How long is this slide?

= Jak je dlouhá tahle skluzavka?

Guess / ges/ tipni si

measure / mežr/ změř

p. 78 in AB nejdříve si tipni teprve potom změř

doplň obrázky tak jak jdou v písničce

4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®

numbers-11-20

4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®

Týden 12. 5.-18. 5. 2021

we have done:

 

p.  56 -57 in PB
4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®
p.56 in PB + p.73 ex. 1 všechny obrázky( trénuj si – bude se zkoušet příští hodinu)
4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®
THE HAT – story = příběh p. 57 in PB  
Whose hat is this? = čí čepice to je?
4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®
we have done p.73 – 74 in AB
4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®
– poslouchej a říkej si všechny věci in ex. 1 p.73
vybarvování p. 74 ex.1
4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®
HOMEWORK: 
ex. 2 p. 73 in AB  napiš co je co

Najdi zbylé věci dětí a napiš kde jsou ON = na, UNDER = pod, IN = v

Where is Greg’s book? = Kde je Gregova kniha?

It’s ON THE CHAIR

Where is Jack’s pencil?= Kde je Jackova tužka?

It’s UNDER THE CHAIR

Where is Polly’s ruler?= Kde je Polly pravítko?

It’s UNDER THE TABLE

4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®

doplň obrázky tak jak jdou v písničce

4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®

numbers-11-20

4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®

Týden 5. 5.-11. 5. 2021

5/5/2021 Wednesday = středa

we have done= dělali jsme:

prezenční výuka

HW CHECK  = kontrola úkolu p.70 in AB
dělali jsme p.71  ex.1  in AB + ex.2  find/ fajn/ najdi umbrella / ambrela/= děštník, sunglasses / sanglasiz/= sluneční brýle and glove/ glav/ rukavici
say= říkej:
Short friends, tall friends, four friends, all friends.
4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®

p. 72 in AB Quizzy’s questions

6/5/2021 Thursday= čtvrtek

we will do=  budeme dělat:

 opakovací jednoduchý TEST slovíčka in the park p. 32 in PB , I‘ ve got small / big……. = já mám malý/ velký…….= věty p. 50 in AB  + číslovky

 • 11 – eleven
 • 12 – twelve
 • 13 – thirteen
 • 14 – fourteen
 • 15 – fifteen
 • 16 – sixteen
 • 17 – seventeen
 • 18 – eighteen
 • 19 – nineteen
 • 20 – twenty
HOMEWORK: 
p. 99 Úkol 3 in AB namaluj obrázek podle popisu
7/5/2021 Friday= pátek
TEST unit 7
BONUS:
procvičování slovíček UNIT 7
4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®

Vocabulary – Slovíčka Unit 7 in AB p. 103

4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®

Online procvičení UNIT 7

4,987 Click here button Vectors, Royalty-free Vector Click here button Images | Depositphotos®